Twee vliegen, één klap!

Vandaag, zaterdag 20 april 2013, is een bijzondere dag voor onze Club:

Na het tellen van alle collectebussen van de 12 leden, die hebben meegedaan aan de collecteweek 8 tot en met 12 april t.b.v. Fonds Gehandicaptensport, hebben wij liefst ruim € 2000 bij elkaar opgehaald. Dit betekent weer dat de 25% van dit bedrag naar de clubkas van onze Club gaat!

Daarnaast zijn enkele leden van onze Club naar het farmaceutische bedrijf Janssen – Cilag B.V. te Tilburg geweest. Wij zijn namelijk door dit bedrijf genomineerd om het doel van onze activiteit, de organisatie van het 1e Internationaal Toernooi, te verwezelijken. Na de toespraken door de heren Paul de Korte, directeur van het bedrijf, en Edwin Munne, leider organisatie comite 1e Internationaal Toernooi, hebben wij een cheque ter waarde van € 1000 ontvangen. Waarover onze dank van deze geweldige gift!

Collecteren

In de week, van 7 april tot en met 12 april, wordt er landelijk gecollecteerd voor Fonds Gehandicaptensport. Een aantal leden van onze club doen ook mee met de collecte. De 25% van de totale collecte – opbrengst, die onze leden hebben opgehaald, gaat naar de clubkas toe.
Het bestuur wenst de deelnemende leden veel succes toen!