Collecteren voor Fonds Gehandicaptensport

In de week 14 is de landelijke collecte voor het Fonds Gehandicaptensport.
Wij doen ook mee. Een aantal leden zullen in de verschillende plaatsen collecteren van 31 maart tot en met 4 april.
De 25% van de totale opbrengst van onze leden gaat naar onze club toe.
Mooi, toch!