Bestuurswijziging

Met ingang van 27 augustus 2016 bestaat het bestuur uit:
 
Voorzitter                     : Gerard Priems
Secretaris                    : Robin van Vliet
Wedstrijdsecretaris    : Annemieke Bouwmeester
Penningmeester         : Annette Kieboom